Exempel på tidigare projekt Gävle

  Ombyggnad, SMRT Huvudkontor

  Typ av projekt: Ombyggnad för nytt huvudkontor

  Entreprenad: Generalentreprenad

  Färdigställande: December 2019

  Beställare: Sandvik SMT

  Kort beskrivning: Ombyggnad till kontorslokaler inkl. gym samt påbyggnad av fläktrum för huvudkontoret för SMRT.

   Prolympia

   Typ av projekt: Nyproduktion av skola

   Entreprenad: Totalentreprenad

   Färdigställande: maj 2018

   Beställare: Fastpartner Sätra Skolfastigheter AB

   Kort beskrivning: Nyproduktion av skolbyggnad i tre plan

    Sörby förskola

    Typ av projekt: Nyproduktion av skola

    Entreprenad: Totalentreprenad

    Färdigställande: maj 2019

    Beställare: Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

    Kort beskrivning: Nyproduktion av förskola i två plan med fyra avdelningar för 120 barn. Projektet skall certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

     Fjärranhöjder

     Typ av projekt: Badhus

     Entreprenad: Generalentreprenad

     Beställare: Gävle Kommun

     Kort beskrivning: Nybyggnad av äventyrsbad

      Göransson Arena Sandviken

      Typ av projekt: Multiarena

      Entreprenad: Partnering

      Beställare: Göranssonska Stiftelserna

      Kort beskrivning: Nybyggnad av multiarena

       Vårdboende Vallongatan Gävle

       Typ av projekt: Vårdboende

       Entreprenad: Totalentreprenad

       Beställare: Hemsö

       Kort beskrivning: Nybyggnad av 54 lägenheter för Vårdboende

        Kungsbäck 2:10

        Typ av projekt: Om-, till- och nybyggnad av kontor, verkstäder och förråd

        Entreprenad: Totalentreprenad

        Färdigställande: Juni-2018

        Beställare: Gavlefastigheter AB

        Kort beskrivning: Byggnationer för samlokalisering av kommunala bolag i Gävle.

         Brf Linjeskeppet Gävle

         Typ av projekt: Bostäder

         Entreprenad: Totalentreprenad

         Beställare: Tapperheten Bygg Ekonomisk Förening

         Kort beskrivning: Nyproduktion av 12st bostadsrättslägenheter vid Gävle Strand.

          Sandbacka Park Sandviken

          Typ av projekt: Kommersiella lokaler

          Entreprenad: Totalentreprenad

          Beställare: Sandvikens Kommun

          Kort beskrivning: Nyproduktion av kontorslokaler i tre etapper.