Gävle

Villa Vallonen

Ombonad miljö för demenssjuka

Uppdrag: 54 lägenheter i äldreboende 65+

Kund: Hemsö

Arkitekt: Maxim Arkitekter

Omfattning: 67 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2017

Ökade tillgängligheten

Äldreboendet på Vallongatan har en tung byggnadsstomme kombinerat med bärande pelare, vilket ger en flexibel planlösning och ett bra inomhusklimat. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver. HMB har god erfarenhet av att bygga äldreboenden och kunde därför förbättra planlösningen och göra ytorna mer tillgängliga för både boende och personal.

Vill du diskutera ett projekt?

Staffan Hemström / Avdelningschef Gävle / 026-61 19 89 / 070-737 02 35 / staffan.hemstrom@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2018

Prolympia

Stad: Gävle
Kund: Fastpartner Sätra Skolfastigheter
Uppdrag: F-9 skola i tre plan
Omfattning: 100 MSEK

Färdigställande: 2023

Kvarteret Caramel

Stad: Gävle
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: Bostäder i nya stadsdelen Godisfabriken
Omfattning: 158 MSEK

Färdigställande: 2020

Körkarlen 2

Stad: Sandviken
Kund: Sandvikenhus
Uppdrag: 34 lägenheter i trygghetsboende 65 +
Omfattning: 47 MSEK

Färdigställande: 2009

Göransson Arena

Stad: Sandviken
Kund: Göranssonska Stiftelserna
Uppdrag: Multiarena för idrott, kultur och näringsliv
Omfattning: 250 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB