Västerås

Södra Källtorps förskola

Mötesplatser för alla åldrar

Uppdrag: Förskola och idrottshall

Kund: Hemsö

Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

Omfattning: 48 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2022

Lösningar som gynnar staden

Färdigprojektering och nybyggnation av förskola intill trygghetsboendet som HMB också bygger. Den befintliga idrottshallen bredvid förskolan får en ny entré samt nya omklädningsrum. Genom bra stomlösning och metodval skapade HMB ett ekonomiskt attraktivt förslag, vann Västerås stads upphandling av förskolan och får därmed slutföra Hemsös åtaganden i Södra Källtorp.

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2020

Kvarteret Hydran

Stad: Västerås
Kund: Sveafastigheter
Uppdrag: Trygghetsboende 65+ med 96 hyresrätter
Omfattning: 114 MSEK

Färdigställande: 2023

Kornknarren förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Sex avdelningar och utemiljö
Omfattning: 39,8 MSEK

Färdigställande: 2022

Tornsvalan

Stad: Västerås
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 120 hyresrätter
Omfattning: 124 MSEK

Färdigställande: 2019

Kvarteret Kungsljuset

Stad: Västerås
Kund: HSB
Uppdrag: 100 bostadsrätter i sex fastigheter
Omfattning: 199 MSEK

Färdigställande: 2021

Mälarparks­skolan

Stad: Västerås
Kund: Västerås stad
Uppdrag: Skola för 560 elever, F-6
Omfattning: 163 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB