Hallstahammar

Anläggning för MTC Powder Solutions

Ny anläggning för världsledare

Uppdrag: Industrihall och kontor på 9 000 kvm

Kund: MTC Powder Solutions

Arkitekt: Rithuset Arkitektkontor Västerås

Omfattning: 62 MSEK

Kontraktsform: Samverkansentreprenad

Färdigställande: 2024

Bygger i samverkande konsortium

Konsortiet Sinnab, HMB Construction och Bodén mark & anläggning bygger ny produktionsanläggning i Hallstahammar för MTC Powder Solutions, världsledande inom stålkomponenter för industrin. Projektet omfattar en industrihall med tillhörande kontorsutrymmen med en totalyta på 9 000 m² och en tomtyta om drygt 32 000 m². Sinnab ansvarar för husöverbyggnad inklusive stomme och tak, HMB står för betongarbeten, invändiga stomkompletteringar och installationer medan mark- och grundförstärkningsbetena utförs av Bodén mark & anläggning.
Fredrik Landegren image

Vill du diskutera ett projekt?

Fredrik Landegren / Avdelningschef Eskilstuna / 016-16 17 63 / 070-288 87 47 / fredrik.landegren@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2021

Båthuset

Stad: Strängnäs
Kund: Lillskär
Uppdrag: 47 bostadsrätter
Omfattning: 96 MSEK

Färdigställande: 2021

Odlaren 1

Stad: Eskilstuna
Kund: HSB
Uppdrag: 59 bostadsrätter med friliggande garage
Omfattning: 95 MSEK

Färdigställande: 2025

Vårdboende Gårdsjö strand

Stad: Flen
Kund: Flen kommunfastigheter/Sveafastigheter
Uppdrag: 70 lägenheter och 7 vårdavdelningar
Omfattning: 150 MSEK

Färdigställande: 2024

Brf Bolinder

Stad: Eskilstuna
Kund: OBOS Kärnhem
Uppdrag: 67 bostadsrätter
Omfattning: 126 MSEK

Färdigställande: 2018

Skol­mästaren

Stad: Eskilstuna
Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter
Uppdrag: 107 hyresrätter
Omfattning: 120 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB