Örebro

Tamarinden

En hållbar stadsdel där husen delar energi

Uppdrag: 182 lägenheter och förskola

Kund: Tornet Bostadsproduktion

Arkitekt: White Arkitekter

Omfattning:

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2025

Tamarinden är ett av de första svenska bostadsprojekten i sitt slag. Ambitionen är att det ska bli Sveriges klimatsmartaste stadsdel där byggnaderna producerar, reducerar, lagrar och delar energi med varandra. HMB Constructions totalentreprenad omfattar nio fastigheter om 1-8 våningar med 182 yteffektiva bostäder samt affärslokal, förskola och garage i bottenplan. Totalyta är cirka 19 000 kvadratmeter. Byggnaderna utformas med stora takytor i rätt riktning för att kunna fånga solenergin under hela dagen. Målsättningen är att husen ska bli helt självförsörjande på el samt att Tamarinden ska bli en förebild för hur man kan bygga energismart.

Vill du diskutera ett projekt?

Robert Davidsson / Avdelningschef Örebro / 070-288 03 92 / robert.davidsson@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2023

Biplanet 3

Stad: Örebro
Kund: ÖBO
Uppdrag: 75 hyresrätter och förskola
Omfattning: 168 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB