Knivsta

Segerdal

Växer rekordsnabbt

Uppdrag: Tre kvarter bostäder och lokaler

Kund: Genova Property Group och Redito

Arkitekt: Falugruppen

Omfattning: -

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2024

Bygger nya stadstrum i Knivsta

Segerdal ska bli den stadskärna som Knivsta saknar och förvandla en parkeringsplats och en centrumbyggnad med outhyrda lokaler till bostadskvarter för både ungdomar, familjer och seniorer. HMB har bidragit till att definiera kommunens översiktliga idéer och projektera de tre nya centrumkvarteren. I nästa fas produceras de nya bostäderna och kvartersmiljöerna.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wiker / VD Huvudkontor / 018-17 25 71 / 070-206 70 52 / per.wiker@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2023

Komposi-
tören

Stad: Uppsala
Kund: Wallenstam
Uppdrag: 186 hyresrätter och kommersiella lokaler
Omfattning: 200 MSEK

Färdigställande: 2021

LSS-boende Danmarks-Kumla

Stad: Uppsala
Kund: Uppsala kommun
Uppdrag: 16 bostäder för unga dementa
Omfattning: 33 MSEK

Färdigställande: 2021

Flanören

Stad: Uppsala
Kund: Wallenstam
Uppdrag: 161 hyresrätter och lokaler i gatuplan
Omfattning: 180 MSEK

Färdigställande: 2021

Trollberget

Stad: Sigtuna
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 68 bostadsrätter
Omfattning: 135 MSEK

Färdigställande: 2015

Högåsskolan

Stad: Knivsta
Kund: Knivsta Kommunfastigheter
Uppdrag: F-6 skola för ca 400 elever
Omfattning: 155 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB