Medarbetare

Örebro

Jakob Akfidan

Projektledare

070-288 03 96

Falun

Daniel Andersson

Platschef/Projektledare

070-288 49 53

Västerås

Jon-Emil Blomstedt

Avdelningschef

021-10 88 43

073-640 03 57

Västerås

Fredrik Björklund

Projektledare/Installationssamordnare

021-10 88 42

070-288 31 39

Stockholm Södra

Simon Brandt

Projektledare

08-601 04 82

070-413 22 23

Falun

Jonas Carlsson

Projektledare

023-79 20 39

070-523 21 54

Västerås

Martin Cedervång

Projektledare

021-10 88 45

070-288 33 52

Stockholm Södra

Philip Dahlgren

Projektledare

08-601 04 89

070-288 03 86

Örebro

Robert Davidsson

Avdelningschef

070-288 03 92

Huvudkontor

Lisa Devallius

Administration/löner

023-79 20 60

076-130 36 86

Huvudkontor

Jessica Ekberg

Administration

023-79 20 31

073-078 05 05

Eskilstuna

Niklas Ericsson

Projektledare

016-16 17 64

072-44 976 07

Stockholm Södra

Martin Eriksson

Projektledare

08-601 04 54

070-548 69 99

Stockholm Norra

Kajsa Gullbrandsson

Projektledare

070-413 03 90

Uppsala

Thomas Gustavsson

Eftermarknad

018-17 25 78

070-213 33 10

Huvudkontor

Katarina Hallström

Administration

073-058 80 58

Falun

Elin Hasselgren

Avdelningschef

023-79 20 33

070-654 84 59

Huvudkontor

Stefan Hedlund

KMA-samordnare

070-413 02 20

Gävle

Staffan Hemström

Avdelningschef

026-61 19 89

070-737 02 35

Falun

Mikael Heurlin

Projektledare

076-144 26 84

Uppsala

Johan Hillberg Åkerblom

Projektledare

018-17 25 74

070-327 03 39

Eskilstuna

David Höglund

Projektledare

070-202 04 05

Örebro

Thomas Jansson

Projektledare

070-278 64 40

Huvudkontor

Annika Johansson

Administration

023-79 20 36

070-413 02 18

Västerås

Magnus Johansson

Byggservice

070-390 52 12

Huvudkontor

Krister Karlsson

VD

016-16 17 66

070-584 18 11

Västerås

Martin Karlsson

Projektledare

021-10 88 44

073-982 51 11

Eskilstuna

Fredrik Landegren

Avdelningschef

016-16 17 63

070-288 87 47

Huvudkontor

Eva Larsson

Ekonomichef

023-79 20 34

073-378 04 51

Stockholm Södra

Henrik Lilja

Arbetschef

08-601 04 56

070-413 52 81

Uppsala

Peter Lindgren

Projektledare

018-17 25 75

070-213 33 20

Stockholm Södra

Magnus Nordström

Avdelningschef

08-601 04 53

070-757 03 56

Huvudkontor

Robert Norgren

HR/löner

070-342 45 52

Stockholm Södra

Johan Norman

Projektledare

08-601 04 84

073-413 00 35

Huvudkontor

Fredrik Nyhrén

Verksamhetsutvecklare

021-10 88 41

070-413 43 90

Stockholm Södra

David Odenberg

Projektledare

08-601 04 60

070-288 11 68

Uppsala

Martin Oskarsson

Projektledare

018-17 25 77

070-413 01 21

Uppsala

Jonas Persson

Projektledare

018-17 25 76

070-288 56 26

Uppsala

Stefan Pettersson

Projektledare

018-17 25 73

070-590 23 53

Uppsala

Selvet Redzbogaj

Ansvarig Byggservice/ROT

018-17 25 72

073-094 42 18

Stockholm Norra

Johan Rosenqvist

Avdelningschef

070-633 66 34

Falun

Stefan Ryberg

Byggservice

070-288 13 11

Falun

Bengt Sahlström

Projektledare

070-288 04 32

Västerås

Oskar Segerström

Projektledare

021-10 88 47

073-712 65 75

Gävle

Keijo Siirtola

Projektledare

070-672 03 79

Eskilstuna

Pernilla Stenfeldt

Projektledare

016-16 17 62

070-413 03 71

Stockholm Norra

Daniel Sundström

Projektledare

072-211 92 00

Huvudkontor

Peter Vongheer

Personalchef

070-288 12 63

Eskilstuna

Fredrik Wahlberg

Projektledare

016-16 17 65

070-771 32 31

Västerås

Magnus Westerberg

Projektledare

021-10 88 46

072-201 79 47​​

Huvudkontor

Roger Westling

Kvalitetsansvarig

070-288 13 13

Uppsala

Per Wiker

Avdelningschef

018-17 25 71

070-206 70 52

Våra kontor

Falun

Kolonnvägen 7
791 31 Falun

Gävle

Nobelvägen 2
802 67 Gävle
026-61 18 40

Uppsala

Grafikgatan 23
754 54 Uppsala
018-17 25 70

Västerås

Lågspänningsgatan 2
721 37 Västerås
021-10 88 40

Stockholm Norra

Stålgatan 1
195 72 Rosersberg
070-633 66 34

Stockholm Södra

Augustendalsvägen 58
131 52 Nacka Strand
08-39 24 70

Eskilstuna

Kungsgatan 94
632 21 Eskilstuna
016-16 17 60

Örebro

Skjutbanevägen 12
703 69 Örebro
070-278 64 40

Bli underentreprenör

På våra arbetsplatser jobbar vi som ett lag.

Vi samarbetar gärna med underentreprenörer som gör sitt yttersta för projektet, månar om sina medarbetare och arbetar aktivt med sin säkerhetskultur.

Hälsa, miljö och säkerhet

Våra medarbetare och beställare kan lita på att vi tar vårt arbetsmiljöansvar och att vi gör allt för att projekten ska flyta på utan stopp och skador. Våra skydds- och ordningsregler finns alltid med i kontraktshandlingarna.

I den här filmen får du veta vad som krävs för att kunna jobba i våra projekt.

Nästa: Alternativt arbete

Alternativt arbete

Skulle du skada dig så illa att du inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter under en tid, erbjuder vi ett alternativ arbete. Det innebär att HMB, tillsammans med din arbetsgivare, anpassar arbetsförhållandena så att du fortsätta arbeta eller utbilda dig.

Vår erfarenhet är att alternativt arbete är en bättre lösning för både dig och företaget, förutsatt att din skada inte kräver vila i hemmet eller på sjukhus.

Nästa: Obligatoriska utbildningar

Obligatoriska utbildningar

Alla som arbetar på eller besöker våra arbetsplatser ska ha genomgått Safe Construction Training, en kostnadsfri digital utbildning på fler olika språk, som erbjuds av Byggbranschens Utbildningscenter.

Nästa: ID06-systemet

ID06-systemet

ID06 är ett system som gör det lätt att identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Ett personligt ID06-kort är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats. Det är ditt passerkort, som registrerar din närvaro i en elektronisk personalliggare. Kortet visar även dina utbildningsbevis.

Faktura­information

HMB Construction AB
FE3514 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND
Org. nr: 556483-0957

invoice@hmbcon.com

HMB Construction Örebro AB
FE3516 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND
Org. nr: 559267-7735

invoice.orebro@hmbcon.com

 

Betalningsvillkor 30 dagar.

Visselblåsar-
funktion i HMB

HMB ser allvarligt på missförhållanden i verksamheten. Genom att anmäla missförhållanden hjälper du oss att åtgärda och förebygga dem.

Alla medarbetare, inhyrd personal, underentreprenörer, leverantörer, samarbetspartners och andra uppmuntras att anmäla eventuella missförhållanden. Anmälan kan göras öppet eller anonymt, och din anmälan behandlas konfidentiellt.

Anmäl till närmaste chef, chefer på högre nivå eller med e-post till visselblasare@hmbcon.com. Du ska få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan inom sju dagar och återkoppling ska ske inom tre månader.

Exempel på missförhållanden:

– Brott mot lagar och förordningar eller mot HMB:s uppförandekod.
– Korruption, förskingring eller andra former av ekonomisk brottslighet.
– Trakasserier, diskriminering eller övergrepp på arbetsplatsen.
– Felrapportering eller manipulation av finansiell rapportering.
– Fara för liv och hälsa eller yttre miljö.

Copyright © 2023 HMB Construction AB