Flen

Vårdboende Gårdsjö strand

Certifieras enligt Miljöbyggnad silver

Uppdrag: 70 lägenheter och 7 vårdavdelningar

Kund: Flen kommunfastigheter/Sveafastigheter

Arkitekt: White Arkitekter

Omfattning: 150 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2025

Del av största fastighetsprojektet i Flen

Vårdboendet Gårdsjö strand får 70 lägenheter och 7 vårdavdelningar med vardagsrum, matsal och kök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver och förbereds för solceller på taken. Med fasader i trä, tegel och puts kommer Gårdsjö strand att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området. Vårdboendet uppförs i centrala Flen, direkt intill Gårdsjön, där även 200 nya bostäder planeras. Den samlade byggnationen är det största fastighetsprojektet i Flen på flera decennier.
Fredrik Landegren image

Vill du diskutera ett projekt?

Fredrik Landegren / Avdelningschef Eskilstuna / 016-16 17 63 / 070-288 87 47 / fredrik.landegren@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2024

Brf Bolinder

Stad: Eskilstuna
Kund: OBOS Kärnhem
Uppdrag: 67 bostadsrätter
Omfattning: 126 MSEK

Färdigställande: 2018

Skol­mästaren

Stad: Eskilstuna
Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter
Uppdrag: 107 hyresrätter
Omfattning: 120 MSEK

Färdigställande: 2021

Nyvaket

Stad: Eskilstuna
Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter
Uppdrag: 66 hyresrätter med garageplan
Omfattning: 112 MSEK

Färdigställande: 2023

Odlaren 2

Stad: Eskilstuna
Kund: HSB
Uppdrag: 56 bostadsrätter med friliggande garage
Omfattning: 95 MSEK

Färdigställande: 2021

Odlaren 1

Stad: Eskilstuna
Kund: HSB
Uppdrag: 59 bostadsrätter med friliggande garage
Omfattning: 95 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB