Eskilstuna

Brf Bolinder

Andra etappen av två i Munktellstaden

Uppdrag: 67 bostadsrätter

Kund: OBOS Kärnhem

Arkitekt: Måns Rydberg arkitektur

Omfattning: 126 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2024

Ny stadsdel med historia

De 67 bostäderna i Brf Bolinder uppförs i Norra Munktellstaden vid Eskilstunaån, som tidigare var Eskilstunas största industriområde. Idag är Munktellstaden en modern stadsdel med nya bostäder, sportanläggningar och kulturupplevelser. Brf Bolinder omfattar 7 500 BTA i fyra våningar med ett femte indraget vindsplan samt ett underliggande garage. Kvarteret, den andra etappen av två, får vackert rödgrå tegelfasader med tydlig koppling till de historiska industribyggnaderna.
Fredrik Landegren image

Vill du diskutera ett projekt?

Fredrik Landegren / Avdelningschef Eskilstuna / 016-16 17 63 / 070-288 87 47 / fredrik.landegren@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2021

Odlaren 1

Stad: Eskilstuna
Kund: HSB
Uppdrag: 59 bostadsrätter med friliggande garage
Omfattning: 95 MSEK

Färdigställande: 2021

Båthuset

Stad: Strängnäs
Kund: Lillskär
Uppdrag: 47 bostadsrätter
Omfattning: 96 MSEK

Färdigställande: 2018

Skol­mästaren

Stad: Eskilstuna
Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter
Uppdrag: 107 hyresrätter
Omfattning: 120 MSEK

Färdigställande: 2023

Odlaren 2

Stad: Eskilstuna
Kund: HSB
Uppdrag: 56 bostadsrätter med friliggande garage
Omfattning: 95 MSEK

Färdigställande: 2025

Vårdboende Gårdsjö strand

Stad: Flen
Kund: Flen kommunfastigheter/Sveafastigheter
Uppdrag: 70 lägenheter och 7 vårdavdelningar
Omfattning: 150 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB