Västerås

Södra Källtorp

Välkomnande miljöer

Uppdrag: 54 lägenheter i trygghetsboende 65+

Kund: Hemsö

Arkitekt: Sweco

Omfattning: 66 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2022

Trygga hem i växande stadsdel

Trygghetsboendet byggs för hyresgäster 65+. Lägenheterna utformas med god tillgänglighet och ramas in av en genomtänkt utemiljö med odlingsplatser, boulebana och mycket grönska. HMB har varit med redan i bygglovsprojekteringen och kunnat skapa effektivare ytor för de boende och bättre ekonomi för vår kund.

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2020

Kvarteret Hydran

Stad: Västerås
Kund: Sveafastigheter
Uppdrag: Trygghetsboende 65+ med 96 hyresrätter
Omfattning: 114 MSEK

Färdigställande: 2019

Kvarteret Kungsljuset

Stad: Västerås
Kund: HSB
Uppdrag: 100 bostadsrätter i sex fastigheter
Omfattning: 199 MSEK

Färdigställande: 2021

Mälarparks­skolan

Stad: Västerås
Kund: Västerås stad
Uppdrag: Skola för 560 elever, F-6
Omfattning: 163 MSEK

Färdigställande: 2024

Ryttersborgs-skolan

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 7 500 BTA i fyra plan för ca 860 elever
Omfattning: 230 MSEK

Färdigställande: 2022

Tornsvalan

Stad: Västerås
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 120 hyresrätter
Omfattning: 124 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB