Västerås

Kvarteret Hydran

Trygghet och gemenskap

Uppdrag: Trygghetsboende 65+ med 96 hyresrätter

Kund: Sveafastigheter

Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

Omfattning: 114 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2020

Producerar mer el än huset förbrukar

I Västerås finns stort behov av bostäder som passar för lite äldre och som byggs för social gemenskap.

Hydran erbjuder både varm gemenskap och ett varmt, energismart boende. Huset är Sveriges första flerbostadshus byggt som plusenergihus, med energi från solceller och tillvaratagen överskottsvärme. Dessutom får hyresgästerna i Hydran verktyg för att kunna påverka sitt eget klimatavtryck till exempel genom att mäta tappvarmvatten och hushållsel.

Även projektets ekonomi är sund och hållbar. Sveafastigheter lät HMB göra om planlösningarna för en bättre lägenhetsfördelning och ett effektivare installationsarbete.

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2023

Kornknarren förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Sex avdelningar och utemiljö
Omfattning: 39,8 MSEK

Färdigställande: 2024

Ryttersborgs-skolan

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 7 500 BTA i fyra plan för ca 860 elever
Omfattning: 230 MSEK

Färdigställande: 2022

Södra Källtorps förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Förskola och idrottshall
Omfattning: 48 MSEK

Färdigställande: 2019

Kvarteret Kungsljuset

Stad: Västerås
Kund: HSB
Uppdrag: 100 bostadsrätter i sex fastigheter
Omfattning: 199 MSEK

Färdigställande: 2022

Södra Källtorp

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i trygghetsboende 65+
Omfattning: 66 MSEK

Copyright © 2023 HMB Construction AB