Uppsala

LSS-boende Danmarks-Kumla

Trygg miljö på landet

Uppdrag: 16 bostäder för unga dementa

Kund: Uppsala kommun

Arkitekt: Valene

Omfattning: 33 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2021

Bostäder med särskilt stöd

Bostäderna byggs för yngre personer med demenssjukdom, en nyöppnad verksamhet inom omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun. Utformningen av byggnaden har inspirerats av den gamla ladugården som tidigare låg på platsen. Byggnaden får en våningshög murad sockel och en rödfärgad överbyggnad i trä.

HMB vann uppdraget i en offentlig upphandling.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wiker / Avdelningschef Uppsala / 018-17 25 71 / 070-206 70 52 / per.wiker@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2021

Trollberget

Stad: Sigtuna
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 68 bostadsrätter
Omfattning: 135 MSEK

Färdigställande: 2020

Åsikten Södra

Stad: Uppsala
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 245 bostadsrätter och lokaler
Omfattning: 430 MSEK

Färdigställande: 2023

Komposi-
tören

Stad: Uppsala
Kund: Wallenstam
Uppdrag: 186 hyresrätter och kommersiella lokaler
Omfattning: 200 MSEK

Färdigställande: 2021

Flanören

Stad: Uppsala
Kund: Wallenstam
Uppdrag: 161 hyresrätter och lokaler i gatuplan
Omfattning: 180 MSEK

Färdigställande: 2021

Kv Rosen

Stad: Uppsala
Kund: Genova Property Group
Uppdrag: 48 bostadsrätter
Omfattning: 50 MSEK

Copyright © 2021 HMB Construction AB