Västerås

Mälarparks­skolan

Efterlängtad ny skola

Uppdrag: Skola för 560 elever, F-6

Kund: Västerås stad

Arkitekt: Sweco

Omfattning: 163 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2021

Smart projektering och produktion

Mälarparksskolan byggs i Västerås nya bostadsområde Öster Mälarstrand och har plats för omkring 500 elever från förskola till årskurs sex. Byggnaden certifieras som Miljöbyggnad Silver.

HMB har projekterat skolan digitalt i nära samarbete med Västerås stads engagerade projektledare och specialister. Vi har sparat tid och pengar för kunden genom att själva montera prefabstommen.

malarparksskolan_vasteras

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2022

Södra Källtorp

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i trygghetsboende 65+
Omfattning: 66 MSEK

Färdigställande: 2020

Kvarteret Hydran

Stad: Västerås
Kund: Sveafastigheter
Uppdrag: Trygghetsboende 65+ med 96 hyresrätter
Omfattning: 114 MSEK

Färdigställande: 2024

Ryttersborgs-skolan

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 7 500 BTA i fyra plan för ca 860 elever
Omfattning: 230 MSEK

Färdigställande: 2023

Kornknarren förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Sex avdelningar och utemiljö
Omfattning: 39,8 MSEK

Färdigställande: 2022

Södra Källtorps förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Förskola och idrottshall
Omfattning: 48 MSEK

Copyright © 2023 HMB Construction AB