Gävle

Kvarteret Caramel

121 bostäder på historisk mark

Uppdrag: Bostäder i nya stadsdelen Godisfabriken

Kund: Riksbyggen

Arkitekt: Sweco Architects

Omfattning: 158 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2023

Från halstabletter till hyresrätter

På Södra Skeppsbron i centrala Gävle byggs kvarteret Caramel, ett av tolv kvarter i den nya stadsdelen Godisfabriken. Här tillverkade Ahlgrens i närmare 100 år den berömda halstabletten Läkerol. De 121 hyresrätterna i kvarteret Caramel fördelas på två huskroppar på mellan tre och sex våningar. Det lägre huset har karaktären av stadsradhus. I fastigheten finns också en affärsyta. HMB ska också bygga en bergvärmeanläggning för kvarteret. Kvarteret projekteras enligt Miljöbyggnad Silver. Den nya stadsdelen får ett blandat boende med både hyres- och bostadsrätter, stadsradhus och studentlägenheter. I stadsdelen finns också butiker, restauranger, caféer och saluhall, som delvis byggs i de bevarade fabrikslokalerna.
Staffan Hemström image

Vill du diskutera ett projekt?

Staffan Hemström / Avdelningschef Gävle / 026-61 19 89 / 070-737 02 35 / staffan.hemstrom@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2009

Göransson Arena

Stad: Sandviken
Kund: Göranssonska Stiftelserna
Uppdrag: Multiarena för idrott, kultur och näringsliv
Omfattning: 250 MSEK

Färdigställande: 2018

Prolympia

Stad: Gävle
Kund: Fastpartner Sätra Skolfastigheter
Uppdrag: F-9 skola i tre plan
Omfattning: 100 MSEK

Färdigställande: 2020

Körkarlen 2

Stad: Sandviken
Kund: Sandvikenhus
Uppdrag: 34 lägenheter i trygghetsboende 65 +
Omfattning: 47 MSEK

Färdigställande: 2017

Villa Vallonen

Stad: Gävle
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i äldreboende 65+
Omfattning: 67 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB