Falun

Vitsippan

Med utsikt över staden

Uppdrag: 61 hyresrätter

Kund: Masmästaren

Arkitekt: Mondo arkitekter

Omfattning: 92 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2021

En stomme med variation

Vitsippan består av tre hus om åtta, fem och tre våningar som smälter väl in i omgivningen. Lägenheterna högst upp i åttavåningshuset får vidsträckt utsikt över Falun.

HMB har bidragit med ett produktionseffektivt utförande med likadana stommar. För att ge punkthusen ett varierat utseende används olika material och färger samt utvändiga påbyggnader.

Vill du diskutera ett projekt?

Elin Hasselgren / Avdelningschef Falun / 023-79 20 33 / 070-654 84 59 / elin.hasselgren@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2023

Prästtäkten

Stad: Falun
Kund: Masmästaren
Uppdrag: 30 hyreslägenheter
Omfattning: -

Färdigställande: 2009

Egnellska huset

Stad: Falun
Kund: Kommunfastigheter Falun
Uppdrag: Kommun- och kontorshus
Omfattning: 70 MSEK

Färdigställande: 2011

Högskole­biblioteket

Stad: Falun
Kund: Högskolefastigheten Lugnet
Uppdrag: Bibliotek för Högskolan i Dalarna
Omfattning: 90 MSEK

Färdigställande: 2020

Södra skolan

Stad: Falun
Kund: Falu kommun
Uppdrag: Grundskola F-6
Omfattning: 125 MSEK

Färdigställande: 2021

Paradis­skolan

Stad: Borlänge
Kund: Borlänge kommun/Hemsö
Uppdrag: Förskola, grundskola F-5 och idrottshall
Omfattning: 195 MSEK

Copyright © 2023 HMB Construction AB