Falun

Vitsippan

Med utsikt över staden

Uppdrag: 61 hyresrätter

Kund: Masmästaren

Arkitekt: Mondo Arkitekter

Omfattning: 92 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2021

En stomme med variation

Vitsippan består av tre hus om åtta, fem och tre våningar som smälter väl in i omgivningen. Lägenheterna högst upp i åttavåningshuset får vidsträckt utsikt över Falun.

HMB har bidragit med ett produktionseffektivt utförande med likadana stommar. För att ge punkthusen ett varierat utseende används olika material och färger samt utvändiga påbyggnader.

Vill du diskutera ett projekt?

Tommy Lövenvik / Projekteringsledare Falun / 023-79 20 32 / 070-666 29 91 / tommy.lovenvik@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2020

Södra skolan

Stad: Falun
Kund: Falu kommun
Uppdrag: Grundskola F-6
Omfattning: 125 MSEK

Färdigställande: 2022

Industri-
byggnad för Faluplast

Stad: Falun
Kund: Wedmans Fastigheter på Ingarvet AB
Uppdrag: Industrifastighet med tillhörande kontor
Omfattning:

Färdigställande: 2021-12-31

Bilhall Hushagen

Stad: Falun
Kund: Fastighets AB Hushagen
Uppdrag: Bilhall
Omfattning: 31 MSEK

Färdigställande: 2020

Hyttbäcken

Stad: Falun
Kund: Lillskär
Uppdrag: 42 bostadsrätter
Omfattning: 90 MSEK

Färdigställande: 2021

Paradis­skolan

Stad: Borlänge
Kund: Borlänge kommun/Hemsö
Uppdrag: Förskola, grundskola F-5 och idrottshall
Omfattning: 195 MSEK

Copyright © 2021 HMB Construction AB