Västerås

Kornknarren förskola

Ny förskola i Råby

Uppdrag: Sex avdelningar och utemiljö

Kund: Hemsö

Arkitekt:

Omfattning: 39,8 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2023

Flexibel förskola nära naturen

Vi bygger en förskola med sex avdelningar för 108 barn i den nya Västeråsstadsdelen Råby, där vi också bygger bostäder på uppdrag av Riksbyggen.

Förskolan är flexibelt utformad för att lokalerna ska kunna nyttjas av både små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid. Den byggs på en fin naturtomt, där vi tar vara på naturvärdena i utemiljön.

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2022

Södra Källtorps förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Förskola och idrottshall
Omfattning: 48 MSEK

Färdigställande: 2019

Kvarteret Kungsljuset

Stad: Västerås
Kund: HSB
Uppdrag: 100 bostadsrätter i sex fastigheter
Omfattning: 199 MSEK

Färdigställande: 2021

Mälarparks­skolan

Stad: Västerås
Kund: Västerås stad
Uppdrag: Skola för 560 elever, F-6
Omfattning: 163 MSEK

Färdigställande: 2022

Södra Källtorp

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i trygghetsboende 65+
Omfattning: 66 MSEK

Färdigställande: 2022

Tornsvalan

Stad: Västerås
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: 120 hyresrätter
Omfattning: 124 MSEK

Copyright © 2023 HMB Construction AB