Behand­ling av personuppgifter

Denna policy avser behandling av personuppgifter i AF Gruppen och HMB.

AF Gruppen består av ett antal företag med moderbolaget AF Gruppen ASA (organisationsnummer: 938 702 675). Vi arbetar för att du alltid ska kunna känna dig trygg när du överlämnar personuppgifter till oss. Nedan hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och dina rättigheter i samband med behandlingen av uppgifterna.

Personuppgifts­ansvarig

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som vi behandlar är HMB, med AF Gruppen ASA som ytterst ansvarigt.

HMB Construction AB

Kolonnvägen 7, 791 31 Falun
E-post: peter.vongheer@hmbcon.com
Telefon: +46 23 79 20 30
Organisationsnummer: 556483-0957
Ansvarig: Peter Vongheer

AF Gruppen Norge AS

Innspurten 15, 0663 Oslo
E-post: personvern@afgruppen.no
Telefon: +47 22 89 11 00
Organisationsnummer: 938 333 572
Ansvarig: Karin Engen

1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för ändamålen som anges nedan:

1.1. Uppgifter som du lämnar på webbplatsen och svar på direkta förfrågningar. Personuppgifter som behövs för att kunna bistå dig är vanligtvis namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som följer av förfrågan. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning.

1.2. Uppgifter som du lämnar i intresseformulär för projekt, på visningar, i samband med avhjälpning av fel, i marknadsföring och nyhetsbrev. Behandlingen sker på grundval av avtalet vi har med dig.

Uppgifter som samlas in i samband med visningar och felavhjälpningar kan ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik. Dessa uppgifter kan också behandlas för att ge riktad information och för marknadsföring av erbjudanden.

1.3. Rekrytering till nya befattningar hos oss. CV, ansökan, attester och referenser. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av det medgivande som du har lämnat.

1.4. Vi använder så kallade cookies för att få information om användningen av våra webbplatser och för att kunna anpassa webbplatsen för våra användare. Vi behandlar personuppgifter på grundval av en intresseavvägning. Vi upprätthåller dock din integritet genom att endast använda informationen i statistiksyfte. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder längre ner.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för en sådan utlämning. Exempel på en sådan grund är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som gör att vi är skyldiga att lämna ut informationen.

AF Gruppen använder sig av databehandlare som på våra vägnar samlar in, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att skydda informationssäkerheten i alla led av behandlingen. All behandling av personuppgifter som vi gör sker inom EU/EES-området.

2. Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det behövs för det syfte för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda.

3. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig
Du har rätt att kräva insyn, rättelse eller radering av personuppgifterna som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: https://www.imy.se/.

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående e-postadress eller med vanlig post. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

4. Klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifterna inte överensstämmer med det vi har beskrivit här, eller om vi på annat sätt bryter mot lagstiftningen, kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter här: https://www.imy.se/. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på är per brev till oss.

5. Ändringar
Vid ändringar i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändringar i informationen som du får här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att uppmärksamma dig på detta. Annars finns den senaste informationen alltid lätt tillgänglig på vår webbplats.

Cookies
När du använder vår webbplats kan viss information lagras på din dator i form av en informationskapsel som ofta kallas ”cookie”. En cookie är en liten textfil som överförs från webbplatsen till din hårddisk eller webbläsare. Den ger oss information om när och hur länge du var inne på vår webbplats, vilka sidor du läste samt vilken webbplats du besökte innan du kom till vår webbplats. Vi kan också se vilken internetleverantör och vilken webbläsare du använder och om du besöker vår webbplats med hjälp av dator, mobiltelefon eller surfplatta. Vi använder den här informationen för att anpassa innehållet så att det bättre motsvarar dina förväntningar och för att se hur vi kan förbättra vårt informationsutbud på afgruppen.se. Cookies kan också användas för att göra annonser och annat innehåll mer relevant.

I vissa webbläsare kan du ändra inställningarna så att du inte får cookies eller får ett meddelande när det händer. Om du inte vill att din webbläsare ska ta emot cookies kan du använda hjälpfunktionen i din webbläsare för att läsa hur du ändrar de här inställningarna. Observera dock att du då kanske inte kan utnyttja webbplatsens funktionalitet fullt ut.

Statistik
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en nätanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder informationen för att analysera din användning av webbplatsen, ta fram rapporter till ägaren av webbplatsen om aktiviteter på sidan och för att kunna erbjuda andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbplatsen och användningen av internet. Google kopplar inte din IP-adress till andra data som Google har. Du kan tacka nej till att använda cookies genom att välja vissa inställningar i din webbläsare.

Copyright © 2024 HMB Construction AB