Våra tjänster

HMB bygger bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler för privata och offentliga beställare. Vi åtar oss både stora, komplexa stadsutvecklingsprojekt och mindre ombyggnadsprojekt.

Jobbar som ett team för kunden

Vi har en bra dialog. När vi diskuterar vad vi ska lägga resurser på så fokuserar vi på människorna som ska bo här. Tillsammans vill vi uppnå ett bra kundvärde.

HMB jobbar lyhört och effektivt, och lägger energi på rätt saker vid rätt tillfälle. De är vana byggare och tänker även på att huset ska kunna förvaltas väl på lång sikt.

Vi samarbetar just nu i ett tidigt skede kring systemhandlingar och bygglovsritningar för en bostadsrättsfastighet i Sollentuna. Det känns bra att utveckla konceptet tillsammans med en byggare som man känner sig trygg med.

Jerry Thorén
Projektchef OBOS Nya Hem

Nästa: Sveafastigheter

Proffsiga och roliga att samarbeta med

HMB har visat att vi kan förbättra våra ritningar så att det blir billigare att bygga. De förstår vår affär och tar egna initiativ till förbättringar. Sådana entreprenörer gillar vi.

Deras medarbetare har en väldig stolthet i det de gör – de vill visa att de är bäst. Vi ser sällan den här yrkesstoltheten. Den skapar förtroende, och självklart levererar man bättre när den finns.

I vårt senaste gemensamma projekt, Hydran på Öster Mälarstrand i Västerås, lät vi HMB göra om planlösningarna för att passa deras installationstänk. Det gjorde att vi höll budgeten och fick en bra lägenhetsfördelning.

Svante Jernberg
VD Sveafastigheter Bostads AB

Nästa: BIMAB

Relationsbyggare med sikte på resultatet

HMB sticker ut för sin förmåga att bygga relationer och lagkänsla. Det handlar om ömsesidig kommunikation, som i ett förhållande. Man måste både prata och lyssna – och våga lyssna.

Jag upplever också att HMB har en mycket kunnig organisation, där kunskap överförs från de äldre till de yngre för att stärka hela kedjan.

Genom åren har HMB skapat en otrolig kundstock, med återkommande beställare. Det får man inte utan att vara resultatinriktad. En beställare förväntar sig att få ett projekt som ska leva i 100 år och ge avkastning på insatt kapital.

Bertil Degerman
BIMAB

Entreprenader

Som uppdragsgivare möter du en kundnära projektorganisation som lyssnar. Samtidigt får du tillgång till det stora byggföretagets resurser.

Vi är gärna med i tidiga skeden så att vi kan forma projekten tillsammans och bygga ekonomiskt, effektivt och med hög kvalitet.

Vi bygger hantverksmässigt med egna yrkesarbetare, som tar med sig ett gediget yrkeskunnande från projekt till projekt. Bland uppdragen finns bland annat bostäder, skolor, äldreboenden, kontor, industrilokaler och arenor åt privata och offentliga beställare.

Kontakta HMB i ditt område

Byggservice

På byggservice förlänger vi livslängden på fastigheter, anpassar lokaler för nya användningsområden och utför garantiarbeten.

Vi utför uppdrag åt privata och kommunala fastighetsägare, industrier och handel. Det kan vara att byta tak eller renovera en fasad, bygga om lokaler och butiker, åtgärda vattenskador eller bygga ut för en växande verksamhet.

Våra medarbetare uppskattas för sin yrkesskicklighet och sin förmåga att möta människor. Servicekänsla är viktig eftersom vi ofta jobbar i miljöer där ordinarie verksamhet pågår.

Kontakta HMB i ditt område

Så jobbar vi tillsammans

Känner som du för projektet

Vi känner för ditt projekt och vill göra vårt yttersta för att det ska bli som du har tänkt. Du får rätt medarbetare i en väldimensionerad platsorganisation med en ledning som fokuserar på en god säkerhetskultur, ordning och reda.

Driver jobbet i dialog

Vi jobbar gärna nära våra uppdragsgivare och uppskattar en rak och prestigelös dialog. Du ska uppleva att vi ställer rätt frågor och att vi har tänkt igenom möjliga lösningar. Och du ska känna att vi har full koll på projektet.

Skapar förnuftiga lösningar

Bjud gärna in oss i tidiga skeden så att vi kan bidra till smarta konstruktionslösningar och bra metodval. Vi är som vassast när vi får tänka med fokus på helheten och kan skapa en bra produkt till ett konkurrenskraftigt pris.

Copyright © 2024 HMB Construction AB