Om HMB

HMB Construction AB är bland de 30 största byggföretagen i Sverige. Vi hanterar (jobbar med) alla på marknaden förekommande entreprenadformer. Oberoende vilket behov ni har, kan vi med vår skickliga arbetskår på HMB hjälpa dig. Vår ambition är att göra byggprocessen så enkel som möjligt.

Företaget har ett företagsanpassat ledningssystem med därtill hörande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som är uppbyggt enligt ISO och OSHAS.

HMB:s ägare är samtliga verksamma i företaget. 2019 omsatte vi 1 391 miljoner och var 312 årsanställda.