Om HMB

Det stora företagets styrka. Det lilla företagets engagemang.

HMB är ett av Sveriges största byggföretag. Vi växer, men som kund eller leverantör kommer du alltid att möta en liten, snabbfotad och engagerad projektorganisation.

Du hittar oss i Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun, Västerås, Örebro och Eskilstuna. Vi är 330 kollegor som tillsammans bygger fina bostäder, skolor, äldreboenden, kontor, industrilokaler och arenor åt privata och offentliga beställare.

2022 i siffror

1 921 MSEK

Omsättning

85,4 MSEK

Rörelseresultat (EBIT)

4,45 %

Rörelsemarginal

29,1 %

Soliditet

1,5

H1-värde*

319

Antal medarbetare

*H1-värdet är antalet allvarliga skador och alla skador som leder till frånvaro, per miljon arbetade timmar.

Alla ska komma hem från jobbet

Vi vill gärna växa, men tillväxt får aldrig gå före hälsa och säkerhet. Därför arbetar vi strukturerat med att förebygga risker. Vi vet att alla oönskade händelser har en orsak, som går att förstå och undanröja.

Vi arbetar för en stark säkerhetskultur tillsammans med våra underentreprenörer. Våra beställare ska kunna lita på att vi tar vårt arbetsmiljöansvar och att vi gör allt för att projekten ska flyta på utan stopp och skador. Alla ska komma hem från jobbet.

Nästa: Kvalitet och miljö

Affärsnytta och samhällsnytta i ett

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi kan kombinera det stora företagets resurser med det lilla företagets närhet till kunden. Kvalitetsarbetet ska genomsyra alla nivåer i företaget så att det verkligen skapar värde för våra kunder.

Vårt miljöarbete syftar till att stegvis minska yttre miljöpåverkan från vår verksamhet. Att källsortera är ett sätt att minska vår negativa påverkan och samtidigt hushålla med resurser.

Läs vår KMA-policy här

Nästa: Riskhantering

Vi söker risker som vi kan påverka

Som bolag i AF Gruppen hanterar vi risk på ett enhetligt och strukturerat sätt som en integrerad del av all affärsverksamhet. Vi genomför till exempel en kvartalsvis riskgranskning av projektportföljen. Riskhantering är för oss ett verktyg för höja blicken i en annars mycket operativt fokuserad verksamhet.

Som medlem i branschorganisationen Byggföretagen har vi också förbundit oss att följa Byggföretagens uppförandekod för lagligt och lämpligt agerande.

Nästa: Ledningssystem

Systematik som syns på sista raden

Grunden till vårt miljöarbete ligger i vårt ledningssystem med tillhörande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Detta är ett kvitto på att vi har ett systematiskt arbetssätt där vi löpande arbetar med förbättringar. Som bolag i AF Gruppen måste vi hålla en hög nivå samtidigt som vi växer.

1994

Grundades som Hus & Markbyggarna i Dalarna AB.

1996

Ett stort och utmanande projekt i Gävle, Fjärran Höjderbadet, blev startskottet för vår expansion.

2003

Ägandet i HMB spreds till ett flertal ägare, alla aktiva i bolaget. Idag är en tredjedel av alla medarbetare aktieägare i koncernen HMB Construction AB.

2016

HMB passerar 1 miljard SEK i omsättning för första gången.

2019

Firar 25 år som byggentreprenör. Blir en del av AF Gruppen som ger HMB en organisation och struktur som motsvarar bolagets tillväxt.

AF-familjen

2019 förvärvades HMB av byggkoncernen AF Gruppen. AF Gruppen äger 70 procent av bolaget, medan anställda i HMB äger 30 procent.

Vi valde AF för att vi känner oss hemma i bolagets värderingar, strategi och företagskultur. Vi förenas i viljan att göra vårt yttersta för kunderna och erbjuda en smidig, kundnära byggprocess. AF Gruppen ger oss en organisation och struktur som stödjer bolagets tillväxt.

AF Gruppen har 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2020) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden Entreprenad, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, AF Härnösand Byggreturer och Pålplintar.

Läs mer om AF Gruppen

Copyright © 2024 HMB Construction AB