Falun

Södra skolan

Fri sikt upp i himlen

Uppdrag: Grundskola F-6

Kund: Falu kommun

Arkitekt: Falugruppen

Omfattning: 125 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2020

God akustik och hållbara material

Känslan av trygghet har väglett gestaltningen av nya Södra skolan och därför byggs de fem skolbyggnaderna runt en inglasad gård med fri blick upp mot himlen. En speciell utmaning var kravet på skyddsrum för 288 personer för att ersätta skyddsrummet i den gamla Södra skolan. Det krävs särskild kompetens och byggteknik, med specifikationer som följs upp och godkänns.

Vill du diskutera ett projekt?

Elin Hasselgren / Avdelningschef Falun / 023-79 20 33 / 070-654 84 59 / elin.hasselgren@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2021

Paradis­skolan

Stad: Borlänge
Kund: Borlänge kommun/Hemsö
Uppdrag: Förskola, grundskola F-5 och idrottshall
Omfattning: 195 MSEK

Färdigställande: 2011

Högskole­biblioteket

Stad: Falun
Kund: Högskolefastigheten Lugnet
Uppdrag: Bibliotek för Högskolan i Dalarna
Omfattning: 90 MSEK

Färdigställande: 2022

Hagakyrkan

Stad: Borlänge
Kund: Svenska kyrkan
Uppdrag: Totalrenovering av Q-märkt kyrka
Omfattning: 25 MSEK

Färdigställande: 2020

Hyttbäcken

Stad: Falun
Kund: Lillskär
Uppdrag: 42 bostadsrätter
Omfattning: 90 MSEK

Färdigställande: 2021

Bilhall Hushagen

Stad: Falun
Kund: Fastighets AB Hushagen
Uppdrag: Bilhall
Omfattning: 31 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB