Västerås

Tornsvalan

Ny skogsnära stadsdel

Uppdrag: 120 hyresrätter

Kund: Riksbyggen

Arkitekt: Sweco

Omfattning: 124 MSEK

Kontraktsform: Samverkansentreprenad

Färdigställande: 2022

Rådgivare till byggherrarna

De första tre bostadshusen i Råbyskogen byggs enligt Miljöbyggnad Silver med solpaneler på taken för produktion av egen el.

HMB har varit rådgivare till byggherrarna under hela detaljplaneprocessen och har tillsammans med Riksbyggen projekterat bostäderna. Vi har också förberett för byggstart i hela området. Arbetena omfattar rivning, framdragning av vatten, värme, el och bredband samt gator och markarbeten.

Vill du diskutera ett projekt?

Jon-Emil Blomstedt / Avdelningschef Västerås / 021-10 88 43 / 073-640 03 57 / jon-emil.blomstedt@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2020

Kvarteret Hydran

Stad: Västerås
Kund: Sveafastigheter
Uppdrag: Trygghetsboende 65+ med 96 hyresrätter
Omfattning: 114 MSEK

Färdigställande: 2021

Mälarparks­skolan

Stad: Västerås
Kund: Västerås stad
Uppdrag: Skola för 560 elever, F-6
Omfattning: 163 MSEK

Färdigställande: 2022

Södra Källtorp

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i trygghetsboende 65+
Omfattning: 66 MSEK

Färdigställande: 2023

Kornknarren förskola

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: Sex avdelningar och utemiljö
Omfattning: 39,8 MSEK

Färdigställande: 2024

Ryttersborgs-skolan

Stad: Västerås
Kund: Hemsö
Uppdrag: 7 500 BTA i fyra plan för ca 860 elever
Omfattning: 230 MSEK

Copyright © 2023 HMB Construction AB