Sandviken

Körkarlen 2

Social samvaro i trygg miljö

Uppdrag: 34 lägenheter i trygghetsboende 65 +

Kund: Sandvikenhus

Arkitekt: Maxim Arkitekter

Omfattning: 47 MSEK

Kontraktsform: Totalentreprenad

Färdigställande: 2020

Klart i god tid med kvalitet

Trygghetsboendet Sveagården har lägenheter med förhöjd tillgänglighet som större badrum, bredare dörrar och ledljus på golvet. Bottenvåningen består av gemensamma ytor. Hela byggnaden har golvvärme och på taket finns solpaneler. Projektet var färdigt i god tid före slutbesiktningen, med hög kvalitet och mycket få anmärkningar.
Staffan Hemström image

Vill du diskutera ett projekt?

Staffan Hemström / Avdelningschef Gävle / 026-61 19 89 / 070-737 02 35 / staffan.hemstrom@hmbcon.com

Andra projekt

Färdigställande: 2017

Villa Vallonen

Stad: Gävle
Kund: Hemsö
Uppdrag: 54 lägenheter i äldreboende 65+
Omfattning: 67 MSEK

Färdigställande: 2018

Prolympia

Stad: Gävle
Kund: Fastpartner Sätra Skolfastigheter
Uppdrag: F-9 skola i tre plan
Omfattning: 100 MSEK

Färdigställande: 2009

Göransson Arena

Stad: Sandviken
Kund: Göranssonska Stiftelserna
Uppdrag: Multiarena för idrott, kultur och näringsliv
Omfattning: 250 MSEK

Färdigställande: 2023

Kvarteret Caramel

Stad: Gävle
Kund: Riksbyggen
Uppdrag: Bostäder i nya stadsdelen Godisfabriken
Omfattning: 158 MSEK

Copyright © 2024 HMB Construction AB