K43 etapp 3b

Typ av projekt: Kontorsanpassning

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställande: Hösten 2019

Beställare: Stenvalvet

Kort beskrivning: ROT-jobb 2700m&sup2, Rivning stomrent av gamla lokaler samt återuppbyggnad till kontorslandskap åt Skatteverket.

  Kv Skolmästeren 1 och 2

  Typ av projekt: Bostäder

  Entreprenad: Partnering

  Färdigställande: Hösten 2018

  Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

  Kort beskrivning: Nyproduktion av 120 st hyresrätter och ombyggnad av 2 st skolar till 30 st hyresrätter. Även ombyggnad av en skola till gruppboende.

   TC 15 Volvo DE2 och DE4

   Typ av projekt: Industri

   Entreprenad: Generalentreprenad

   Beställare: Volvo Group Real Estate

   Kort beskrivning: Tillbyggnad av TC15, Volvo DE2 Källare och DE4 Stomkomplettering

    KV VAKTELN

    Typ av projekt: Bostäder

    Entreprenad: Partnering

    Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

    Kort beskrivning: Nyproduktion av 45 st hyresrätter

     MÅSTA ÄNG ÄLDREBOENDE

     Typ av projekt: Äldreboende

     Entreprenad: Generalentreprenad

     Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

     Kort beskrivning: Nyproduktion av 89 st lägenheter för äldreboende

      TUNAGÅRDEN

      Typ av projekt: Äldreboende

      Entreprenad: Generalentreprenad

      Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

      Kort beskrivning: Om- och tillbyggnad av 129 st lägenheter för äldreboende