KUNGSLJUSET

Typ av projekt: Bostäder

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställande: Dec-19

Beställare: HSB Mälardalen

Kort beskrivning: Nybyggnation på Gideonsberg i Västerås bestående av hela områdets infrastruktur, 6 stycken punkthus med totalt 101 bostadsrätter samt ett tillhörande garage med 130 stycken parkeringsplatser.

  Mälarparksskolan

  Typ av projekt: Skola

  Entreprenad: Totalentreprenad

  Färdigställande: Våren 2021

  Beställare: Västerås stad

  Kort beskrivning: Skola för 560 elever från förskoleklass till årskurs 6

   Södra Källtorp

   Typ av projekt: Bostäder

   Entreprenad: Totalentreprenad

   Färdigställande: Vintern 2021

   Beställare: Hemsö

   Kort beskrivning: HMB i Västerås bygger 55 lägenheter i ett trygghetsboende i stadsdelen Södra Källtorp i Västerås.

    Södra Källtorp

    Typ av projekt: Förskola och idrottshall

    Entreprenad: Totalentreprenad

    Färdigställande: 2022

    Beställare: Hemsö

    Kort beskrivning: Färdigprojektering och nyproduktion av förskola samt färdigprojektering, rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall.

     Råbyskogen

     Typ av projekt: Bostäder

     Entreprenad: Totalentreprenad

     Färdigställande: Hösten 2022

     Beställare: Riksbyggen 

     Kort beskrivning: Tre punkthus med 120 hyresrätter har projekterats i samverkan mellan HMB Västerås och Riksbyggen. HMB har också uppdraget att dra fram vatten, värme, el och bredband, bygga gator och göra markberedning i den nya stadsdelen i Råby.