Västerås, pågående projekt

  KUNGSLJUSET

  Typ av projekt: Bostäder

  Entreprenad: Totalentreprenad

  Färdigställande: Dec-19

  Beställare: HSB Mälardalen

  Kort beskrivning: Nybyggnation på Gideonsberg i Västerås bestående av hela områdets infrastruktur, 6 stycken punkthus med totalt 101 bostadsrätter samt ett tillhörande garage med 130 stycken parkeringsplatser.

   Älvängen

   Typ av projekt: Vårdboende

   Entreprenad: Totalentreprenad

   Färdigställande: Sept-18

   Beställare: Hemsö Development AB

   Kort beskrivning: Nybyggnation av 54 st lägenheter för vårdboende i Romberga Enköping

    Brf Slätpricken

    Typ av projekt: Bostäder

    Entreprenad: Totalentreprenad

    Färdigställande: Okt-18

    Beställare: Riksbyggen

    Kort beskrivning: Nybyggnation av 90 st bostadsrättslägenheter i fyra huskroppar beläget på Lillåudden Västerås

     https://www.hmbcon.com/sb-includes/images/layout_image_sample_pixel.gif

     Kv Ängsklockan- Kv Birka

     Typ av projekt: Vårdboende

     Entreprenad: Totalentreprenad

     Färdigställande: Mars-18

     Beställare: Hemsö Klockarkärleken AB

     Kort beskrivning: Tillbyggnad av 11 lägenheter för vårdboende i Västerås