Tallbohov, etapp 2

Nyproduktion av drygt 100 bostadsrätter

Typ av projekt: Bostäder

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställande: Våren 2024

Beställare: Tornet Bostadsproduktion

Kort beskrivning:  Bostäderna byggs enligt det koncept som HMB tillämpar i första etappen i Tallbohov, med bland annat platsgjutna stommar och platsbyggda utfackningsväggar som ger en större total boyta.

  Tallbohov Electric Village

  Nyproduktion av 180 hyresrätter i Järfälla som ska bli nästintill självförsörjande på el

  Typ av projekt: Bostäder

  Entreprenad: Totalentreprenad

  Färdigställande: Sommaren 2023

  Beställare: Tornet Bostadsproduktion

  Kort beskrivning: Inom projektet utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av artificiell intelligens väljer det energislag som för stunden ger lägst klimatavtryck.