Tallbohov Electric Village

Nyproduktion av 180 hyresrätter i Järfälla som ska bli nästintill självförsörjande på el

Typ av projekt: Bostäder

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställande: Sommaren 2023

Beställare: Tornet Bostadsproduktion

Kort beskrivning: Inom projektet utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av artificiell intelligens väljer det energislag som för stunden ger lägst klimatavtryck.