Biplanet 2, hyreslägenheter och förskola

Södra Ladugårdsängen i snabbväxande Örebro

Typ av projekt: Nybyggnad av hyresrätter och förskola

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställande: Sommaren 2023

Beställare: ÖBO

Kort beskrivning: 75 hyresrätter i två fastigheter. I det ena husets bottenvåning byggs en förskola med fem avdelningar. Det andra huset får en källare med garage.