Gävle, pågående projekt

  Ombyggnad, SMRT Huvudkontor

  Typ av projekt: Ombyggnad för nytt huvudkontor

  Entreprenad: Generalentreprenad

  Färdigställande: December 2019

  Beställare: Sandvik SMT

  Kort beskrivning: Ombyggnad till kontorslokaler inkl. gym samt påbyggnad av fläktrum för huvudkontoret för SMRT.

   Om- och tillbyggnad, Nynässkolan, Gävle

   Typ av projekt: Om- och tillbyggnad

   Entreprenad: Samordnad generalentreprenad

   Färdigställande: Etapp 1 Våren 2020, etapp 2 Hösten 2020

   Beställare: Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

   Kort beskrivning: Tillbyggnad av ämnessalar i fyra våningar (etapp 1) samt ombyggnad och teknisk rust av resterande skola (etapp 2).

    Nybyggnad av trygghetsboende, Körkarlen 2

    Typ av projekt: Nybyggnad

    Entreprenad: Totalentreprenad

    Färdigställande: Våren 2020

    Beställare: Sandviken Hus

    Kort beskrivning: Nybyggnad av punkthus i åtta våningar med totalt 37 lägenheter