AF Gruppen har ingått ett intentionsavtal om att förvärva 70 % av aktierna i HMB Holding AB

HMB är ett framgångsrikt byggföretag, startat 1994, med rötter i Dalarna. HMB utför såväl kommersiella byggen som bostäder och med alla i marknaden förekommande entreprenadformer. HMB bedriver verksamhet i Stockholm/Mälardalen samt Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland. Ägarna är samtliga verksamma i företaget. HMBs omsättning 2017 var MSEK 1 300 med en rörelsemarginal på 7,7 %.

Förvärvet av HMB utgör ett viktigt steg i AF Gruppens ambition att växa i Sverige.

Avtalat rörelsevärde för 100 % av aktierna är MSEK 600 på skuldfri basis. Betalningen kommer att bestå av aktier i AF Gruppen ASA och kontanter.

HMB kommer att bli ett dotterbolag till AF Gruppen Sverige AB där AF Gruppens svenska verksamheter är organiserade. Övriga svenska AF bolag är AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, Kanonaden Entreprenad med döttrar, AF Härnösand Byggreturer samt Pålplintar.

Affären är villkorad av due diligence samt erforderliga styrelsebeslut. Transaktionen förväntas genomföras 1:a kvartalet 2019.