Policies

Arbetsmiljöpolicy
Vår arbetsmiljöpolicy finns till för att underlätta och göra det säkrare för våra anställda. Då byggarbeten är riskfyllda håller vi en hög nivå på säkerheten. Utbildning, instruktion, information och personalvårdande åtgärder gör att de anställda kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. ”Varje olycksfall är ett misslyckande” säger personalchefen, därför är en god arbetsmiljö högprioriterad.

Kvalitetspolicy
Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi i kraft av vår storlek kan kombinera det lilla företagets närhet till kunden med det stora företagets resurser.

Vi vill leverera rätt kvalitet och också ha resurser att göra detta. Kännetecknande för HMB:s kvalitetsarbete är att det skall verka på alla nivåer inom företaget så att det verkligen kommer kunden till del.

Miljöpolicy
Vår policy är att stegvis minska den yttre miljöpåverkan som vår verksamhet otvivelaktigt innebär.