Historia

 

1994
Företaget startas
Kontor etableras i Leksand, Borlänge och Falun.

1995

Ett avgörande projekt i HMB:s historia
Fjärran höjderbadet som producerades under tiden 1995-1996 var ett viktigt projekt för företaget. När marknaden i Dalarna inte räckte till så sökte man sig nya marknader. Med sin ordersumma på 65 miljoner och 50.000 arbetstimmar blev detta projekt början på Hus och Markbyggarnas expansion.

1998 
Hus och Markbyggarna Gävleborg AB bildas med kontor i Gävle och ett produktionskontor etableras i Uppsala.

2000 
HMB Mälardalen AB startas med kontor i Strängnäs.

2003
Hus och Markbyggarna byter namn till HMB Construction AB och dotterbolagen i Gävleborg och Mälardalen slås samman med moderbolaget. Samtidigt etableras ett produktionskontor i Eskilstuna.

2007
Ett nytt dotterbolag i Stockholm bildas – HMB Construction i Stockholm AB.

2008
Ett produktionskontor etableras i Västerås.

2012
HMB Construction i Stockholm AB fusioneras med HMB Construction AB.

2014
Företaget fyller 20 år.