Världens första Passivhus-ishall

I Knivsta, söder om Uppsala, växer ett av Sveriges största passivhus fram. Projektet, som kallas CIK (Centrum Idrott och Kultur) inrymmer sporthallar, scenkonsthall, träningssalar mm. Bland annat en Ishall, som kommer bli världens första ishall att certifieras som internationellt Passivhus.