Maserhallen Borlänge

Borlänge Kommunfastigheter AB beställer utbyggand av Maserhallen. Projektet består i att uppföra en utbyggnad innehållande Rehabiliteringsbassäng