Tallbohov

HMB Construction bygger fastigheterna på uppdrag av Tornet Bostadsproduktion, inom ramen för forskningsprojektet Tallbohov Electric Village som stöds av Boverket.

180 hyresrätter i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm, ska bli nästintill självförsörjande på el tack vare tekniska innovationer och en optimerad arkitektur.

https://www.hmbcon.com/sb-includes/images/layout_image_sample_pixel.gif