Nytt Projekt i Uppsala åt Wallenstam

HMB Construction AB´s avdelning i Uppsala har kontrakterats för nyproduktion av 161 lägenheter i Rosendalsområdet, etappen 3, i Uppsala.

För projektet ahr sk. tidigt skede genomförts i samverkan mellan HMB och Wallenstam, sedan 2018. Byggstart sker under hösten och skall färdigställas till början av 2021.